Kontakt

I-SPARK Sp. z o.o.
Głuchów 58
62-704 Kawęczyn
biuro@i-spark.pl
NIP 6681972870
REGON 363714095
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000601832, Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN
Nr. Konta Bankowego: PKO BP 18 1020 2762 0000 1602 0118 5206

Paweł Janiak - Prezes Zarządu
p.janiak@i-spark.pl
kom. 603554795

Marcin Antczak - Członek Zarządu
m.antczak@i-spark.pl
kom. 506068549

Hurtownia Elektryczna I-SPARK Sp. z o.o.
Turek
ul. Kaliska 62A
62-700 Turek
Tel.: 63 307 02 03
e-mail: hurtownia@i-spark.pl
Nr. Konta Bankowego: PKO BP 06 1020 2762 0000 1102 0109 7203

Skontaktuj się z nami